Ukraine đưa lữ đoàn tốt nhất vào trận chiến

Bây giờ mọi thứ sẽ được quyết định trong trận chiến ở miền nam Ukraine! Quân đội Ukraine đã tung lực lượng dự trữ chiến lược vào cuộc chiến giành khu vực Zaporizhia bị chiếm đóng phần lớn. Nhưng việc…