Quốc Hội, Bộ Tài Chính đè Chính Phủ ( Người Buôn Gió)

Link Video: https://youtu.be/a8hsd-32sO4 Doanh nghiệp phát hành trái phiếu đến hạn thanh toán lớn nhất là Novaland của ông chủ Bùi Thành Nhơn, và doanh nghiệp này đang không có khả năng thanh toán đúng hạn những trái phiếu mà…