Quan chức Chính phủ cần tiền hay cần danh dự?

Link Video: https://youtu.be/yUgot_9DGyg Không có tiền làm sao sống xa hoa? Tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra hôm 11 tháng 8, ông Tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng đã đọc một bài…