Đến hồi mạt vận, Chu Ngọc Anh sắp đến giờ lên thớt?

Link Video: https://youtu.be/sWfBJR99d90 Ghế chủ tịch Hà Nội là một chiếc ghế béo bở, tuy nhiên những năm gần đây, người ngồi vào chiếc ghế này đều mạt vận. Dù nỗ lực giải quyết khủng hoảng con tin tại Đồng…
TP. Hồ Chí Minh ra văn bản “thiêu sống” người dân

Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh ngày thứ Bảy đã truy soát Sở Tài nguyên và Môi trường của thành phố này vì ban hành một công văn liên quan đến việc hỏa táng bệnh nhân nhiễm viêm phổi…