Rung chuyển chính trường, rung lắc thương trường

Sống dưới chế độ Cộng sản, bị tước đoạt tất cả các quyền về dân sự và chính trị, người Việt hình thành thói quen bàng quang đối với những diễn biến chính trị. Người Việt thường tặc lưỡi, kệ…
“Các công ty Nga bị đối xử như những người hủi”

Sàn giao dịch chứng khoán ở Moscow hiện đã đóng cửa gần 4 tuần. Robert Halver, người đứng đầu bộ phận phân tích thị trường vốn của Baader Bank, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Đức:…