Lần đầu tiên có nghi ngờ virus corona ở Berlin.

Tin nóng!!! Lần đầu tiên có nghi ngờ virus corona ở Berlin. Theo các chuyên gia, đó chỉ còn là vấn đề thời gian: Một trường hợp nghi ngờ đầu tiên bị nhiễm virus corona mới cũng xảy ra ở…