Việt Nam tặng Cuba 12.000 tấn gạo trong dịch COVID-19

Link Video: https://youtu.be/Zf6d4-YDb1Q Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo Việt Nam sẽ tặng cho Cuba 10.000 tấn gạo. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đưa ra thông báo vừa nêu tại buổi tiếp đón Đại sứ Cộng hòa…
Sục sôi Cuba: Yết hầu và Phên dậu

Link Video: https://youtu.be/uKoB74oK52M Cuba sục sôi, Việt Nam nín thở. “Yết hầu” của Mỹ nhưng Washington đâu có dạy cho Cuba bài học nào. Ngược lại, “phên dậu” của Tàu, Việt Nam, bị Trung Quốc hiếp đáp suốt cả ngàn…