Ông Trọng chúc Tết hay “vỗ mặt” đồng chí?

Link Video: https://youtu.be/J83MAu94Vgc Ông Nguyễn Phú Trọng gặp các cựu lãnh đạo, bao gồm những người có tai tiếng Ngày 6/2/2023, truyền thông nhà nước loan tin, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội…