Đại hội 13: Đảng lại cho dân “ăn bánh vẽ”

Trong phiên thảo luận sáng ngày 23/5/2020 về dự thảo nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố (TP) Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác, Đại biểu…
China unhappy as US aircraft carrier visiting Vietnam?

What comment did experts make about the USS Roosevelt’s visit to Vietnam? This is a question not only of the people of Vietnam, but perhaps even China is closely following Experts assess that USS Theodore Roosevelt’s visit to Danang on…
“Locked up” when coming to Vietnam – tourists stunned

Da Nang city’s government informed the press on the afternoon of Feb 25 that a group of 20 South Korean tourists who refused to follow the quarantine regulations as the corona virus spread in many countries would fly back to…