Phạm Minh Chính – Nhân tố bất thường sau Đại hội 13

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=NMbTsWxBqaw Việc ngài Tổng bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thêm một nhiệm kỳ nữa tức là nhiệm kỳ thứ ba đã làm lu mờ những nhân tố bất bình…
Trọng trúng „số đỏ“ Tập thời vui ra

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=SAzQmW1G1Bc Trong các lãnh đạo ĐCS Việt Nam hiện nay thì ông Nguyễn Phú Trọng là người thân với ông Tập Cận bình nhất. Và ông Trọng cũng thực hiện những chính sách của Tập Cận Bình ban…