Thế lực nào đang “đâm sau lưng” Tô Lâm?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=3sB1fjw-IUU Ở trong ĐCS luôn có những cuộc đấu đá không liệt giữa các phe nhóm. Nếu mâu thuẫn mà đến hồi không hòa giải được thì có thể họ ra tay triệt hạ cả sinh mạng của…
Thế lực nào đã “đì” Vũ Đức Đam?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=gRvakdfKssw Có thể nói rằng, ông Vũ Đức Đam là một trong những quan chức CS lấy được lòng dân nhất hiện nay. Đó là điều khó mà phủ nhận. Hơn nữa, ông Đam cũng là một quan…
Thế lực nào đang “đâm sau lưng” Tô Lâm?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=flziRW4WXFM Ở trong ĐCS luôn có những cuộc đấu đá không liệt giữa các phe nhóm. Nếu mâu thuẫn mà đến hồi không hòa giải được thì có thể họ ra tay triệt hạ cả sinh mạng của…