Tây Nguyên, miền đất bất yên

Ngày 1/2, báo Tiếng Dân đăng bài “Tây Nguyên, miền đất bất yên” của tác giả Tưởng Năng Tiến. Tác giả nhắc lại gương trị an của vị quan Triều Nguyễn – Tả Quân Lê Văn Duyệt – đối với…
Hồng vệ binh và vụ Nhân văn Giai phẩm

Link Video: https://youtu.be/XNeEVTIVOq4 Ngày 6/12, blogger Trần Hiếu Chân có bài bình luận “Hồng vệ binh hay thảm hoạ văn hoá từ Hà Nội?” đăng trên RFA Tiếng Việt. Tác giả cho biết, cho đến nay, nhiều thế hệ cả…
Công an chuẩn bị săn dân

Link Video: https://youtu.be/RBTMZSPEobA RFA Tiếng Việt ngày 28/6 có bài bình luận của tác giả Đồng Phụng Việt, với tựa đề “Săn dê là… chuyện nhỏ! Chuẩn bị để săn dân mới là chuyện lớn”. Tác giả nhắc lại vụ…
Việt Nam đàn áp biểu tình ôn hòa suốt nhiều năm

Link Video: https://youtu.be/YChP6MIQPC4 RFA Tiếng Việt ngày 20/6 loan tin, “Báo cáo mới: Ba thập niên đàn áp các cuộc biểu tình ôn hòa ở Việt Nam”. Theo đó, một báo cáo mới của Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH)…
Luật sư và “tội” dám nói lên sự thật

Link Video: https://youtu.be/7QpPAwyX9uE Ngày 18/6, blog Gió Bấc trên RFA có bài “Luật sư Đào Kim Lân sẽ báo cáo gì với Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc?” Bài viết cho biết, các luật sư bào chữa cho các…