Cơ hội nào cho Việt Nam chuyển đổi dân chủ?

Link Video: https://youtu.be/OSi_KVVUITc Quá trình chuyển đổi qua chế độ dân chủ ở Việt nam sẽ là tất yếu, ngay chính những người Cộng sản cũng hiểu điều này và họ chỉ cố kéo dài thời hạn để vơ vét…
Dân chủ hóa ‘phải do người Việt tự giải quyết’

Link Video: https://youtu.be/B_a57eGdXsA Trong chuyến thăm Việt Nam tuần này, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tái khẳng định nhân quyền là ‘trung tâm trong chính sách đối ngoại’ của Tổng thống Joe Biden. Văn bản Tăng cường quan hệ…
Đảo chính tại Myanmar: ‘Cha bắt mẹ’

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=1qrj6YvENM4 Thủ tướng Anh, Boris Johnson vừa lên án cuộc đảo chính tại Myanmar xảy ra lúc rạng sáng ngày đầu tháng 2, giờ địa phương. Viết trên Twitter sáng ngày 01/02 giờ London, ông Johson nói: “Tôi…