“Người Mỹ đã phản bội chúng tôi”

Cựu Tổng thống Nam VN Nguyễn Văn Thiệu nói về Hồi ký của Kissinger và về chiến tranh VN Tuần báo Đức Der Spiel số 50 năm 1979 – Ngày 09.12.1979 Spiegel: Thưa ông Thiệu, từ 1968 đến 1973 Hoa…