Dịch bệnh và tuyên truyền

Link Video: https://youtu.be/JCZGPIyztwY Gần một tháng rưỡi sau đợt bùng phát dịch Covid-19, lãnh đạo cao nhất chế độ mới chịu lên tiếng. Thông Tấn Xã VN dẫn lời Tổng Bí thư: Cả hệ thống chính trị tập trung cao…