Lộ diện tân bí thư thành phố Hà Nội?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=rp24IjzMy14 Có thể nói, vị trí bí thư thành phố Hà Nội là vị trí rất dễ vào tứ trụ. Trước đây ông Nguyễn Phú Trọng cũng từ vị trí đứng đầu thành phố này rồi vào tứ…