Đối phó Tập – Trump “dí” nước cờ Việt Nam

Hoa Kỳ đang bước vào giờ phút lịch sử quyết định ai sẽ là tổng thống trong 4 năm tới. Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua của Tổng thống Donald Trump, giới quan sát nhận định chính sách ngoại giao…