Vì sao Nguyễn Thanh Nghị cho Đặng Quốc Khánh “đo ván”?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=7AlrC0p0GIA Trước khi có thông tin Nguyễn Thanh Nghị chính thức trở thành tân bộ trưởng Bộ Xây Dựng thì Nguyễn Thanh Nghị đã “vật lộn” với một đối thủ ngang tài ngang sức của anh ta để…
Ai giúp Chu Ngọc Anh hạ Nguyễn Đức Chung?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=LBZi0_dbfQ0 Nguyễn Đức Chung đã bị ra tòa một lần, và hiện nay ít nhất 2 tội nữa đang đang được điều tra và hoàn tất hồ sơ, và có khả năng ông Chung ra tòa 2 lần…