Nguyễn Phú Trọng “Đốt lò” hay nuôi tham nhũng?

Trong sạch, chống tham nhũng là phẩm chất đầu tiên của lãnh đạo năm nay, Đảng đặc biệt nhấn mạnh điều này. Điều nhấn mạnh tiếp theo là cấm chạy chức chạy quyền. Cuối tháng 9/2019, Bộ Chính trị ra…
Nguyễn Phú Trọng chốt danh sách đốt lò cuối năm

Vào sáng 12-12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tụ họp lại nghe báo cáo công tiến độ bắt giam những khuôn mặt quan tham nào trong giai đoạn 2013-2020 cho Nguyễn Phú…
Ông Trọng tung đòn cuối, ai sẽ vào lò?

Đúng như dự đoán, ông Trọng sẽ đem nhiều vụ án ra xử trong thời gian này để chốt nhân sự cho địa hội 13.  Sáng 25/11, tại trụ sở Trung ương Đảng, ông Trọng với tư cách là Trưởng…