Phạm Minh Chính “ngủ chung” với giặc?

Link Video: https://youtu.be/j9C6igHGt98 Mới lên làm thủ tướng vào cuối tháng 5/2021 ông Phạm Minh Chính rất tự mãn. Phát biểu về công tác chống dịch, ông ta nói rằng “ Tinh thần chống dịch như chống giặc, mạnh mẽ…
Nhốt tù toàn dân, Phạm Minh Chính muốn ra đòn gì?

Link Video: https://youtu.be/RHpCQJkch4Y Với cách chống dịch cực đoan như hiện nay, ông Phạm Minh Chính đã chứng tỏ cả thế giới chính quyền nhà nước CS không có chiến lược nào chống dịch. Chỉ là đè lên nỗi khổ…
Đảng Cộng Sản Việt Nam và sự gian dối vô giới hạn

Link Video: https://youtu.be/cnuwY5E9ViM Khoảng trung tuần tháng 8, trong khi Đại Dịch Vũ Hán hoành hành tại Sydney và TP Hồ Chí Minh, chúng ta chứng kiến hai cảnh tượng hoàn toàn khác nhau giữa 2 quốc gia. Tại Sydney…