Nguyễn Phú Trọng tham quyền cố vị hay còn lý do nào khác?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=7EDz2vyHdoU Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào ngày 15/01 tới đây. Tại hội nghị cuối cùng của nhiệm kỳ khoá XII…
Nếu bám ghế, sức khỏe ông Trọng sẽ gặp nguy hiểm

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=hN_3sCrv3Cs Ông Nguyễn Phú Trọng đang căng sức ra chiến đấu để giữ ghế vào hội nghị 15 sắp tới là một việc làm rất liều lĩnh cho sức khỏe của ông. Ai cũng biết ông Trọng quý…
Sắp bắt Lê Thanh Hải – cái cớ để N.P Trọng bám ghế?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=XweEuds-ecY Ông Nguyễn Phú Trọng là người tham quyền cố vị, đó là thực tế không thể chối cãi. Khi ông Trọng được bầu ở lại Bộ Chính trị và đại hội 12 năm 2016 để tiếp tục…