5 năm sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

  Năm năm sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, Bảo tàng Gián điệp Đức ở trung tâm Berlin đã tổ chức một cuộc hội thảo mang tên “Ngày 23 tháng 7 năm 2017 – vụ bắt cóc ở Berlin…