‘Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng’

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=FTq4qkRW1fA Dẫu nhiều nơi mưa như trút, rồi gió, giông,… nhưng nhiều ngàn người Việt, kể cả người già, trẻ con, thậm chí không ít sơ sinh vẫn lầm lũi đi tới vì chưa về đến nhà… Đợt…