Ba Đình họp khẩn trong tình trạng đầy lo sợ?

Link Video: https://youtu.be/LkT5GZz_OAc Hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp. Có số nhiễm được cho là đã bị gọt giũa để tuyên truyền. Tuy nhiên thực tế thì chính quyền CS đang rất hối hả và…