Tòa án Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt Putin

Nga đã bắt cóc trẻ em từ các vùng lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng đến Nga hoặc các khu vực khác. Kiev đưa ra con số hơn 16.000. Các nhà điều tra của Liên Hợp Quốc nói rằng đây…