Lý do nào khiến Intel hoãn đầu tư mở rộng vào Việt Nam?

Link Video: https://youtu.be/1qKYfMpF-jg Ngày 13/11, RFA Tiếng Việt có bài “Intel hoãn đầu tư thêm vào Việt Nam vì chính sách đối ngoại của Hà Nội?” RFA dẫn lời Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, nói với…