Việt Nam vẫn luôn “không có tự do”

Link Video: https://youtu.be/i-_7GveQpJg Ngày 9/3, RFA Tiếng Việt có bài viết “Freedom House: Việt Nam nằm trong nhóm “không có tự do” suốt từ năm 1976”. RFA cho biết, Tổ chức nhân quyền Freedom House vừa công bố báo cáo…