Tầm nhìn tương lai của Đảng

Những ngày này, Đảng Cộng sản Việt Nam đang hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930-2023) với nhiều hoạt động công cộng. Các trang báo nhà nước liên tục đưa tin, bài ca ngợi Đảng, đưa…