Ukraine sẽ được kết nạp vào Liên Hiệp Châu Âu

Link Video: https://youtu.be/QSMKCkzJcOE RFI Tiếng Việt ngày 8/11 loan tin, “Ủy Ban Châu Âu khuyến nghị mở đàm phán kết nạp Ukraina”. Theo đó, ngày 8/11, được xem là “ngày lịch sử” đối với Kiev : Ủy Ban Châu Âu vừa khuyến…