Nữ anh hùng chiếm giữ kênh truyền hình nhà nước Nga

Link Video: https://youtu.be/UuAiIB7_QeY Cuộc biểu tình chống chiến tranh trên kênh truyền hình nhà nước Nga! Bây giờ, cuộc biểu tình chống chiến tranh ở Nga thậm chí đang trở thành tin chính! Giữa chương trình thời sự của kênh…