Từ vắc xin đến nhà thầu và thương lái Trung Quốc

Link Video: https://youtu.be/YRnmQK59OY8 Một loại thuốc không thể mang 2 tên. Vero Cell của Trung Quốc khi “khoác áo” Hayat – Vax thì đã biến thành một vắc xin khác. Không thể lấy dữ liệu của Vero Cell để làm…