Mở cửa trong mịt mờ

Link Video: https://youtu.be/-CZe6N-MESY Dù cho giọng Nghệ khó nghe gấp mười lần đi nữa thì Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc tuyệt đối không thể nói sai. Ở nước nào cũng thế, ngân sách quốc gia là tuyệt mật,…
Covid và ‘ngân sách trống rỗng’

Link Video: https://youtu.be/2yN4ktNV04o  Truyền thông Việt Nam đang ra sức ‘cải chính’ một phát biểu của lãnh đạo ngành tài chính để nhấn mạnh rằng ngân sách của chính phủ không hề trống rỗng. Thông tin ngân sách trung ương…