Thằng TUYÊN GIÁO “thịt” vợ thằng NHÂN DÂN

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=obyckXBvm_M Ở Việt nam, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở nên thực chất. Câu chuyện tiến sĩ Bùi Trường Giang, Bí thư đảng bộ, Phó ban…