Tướng Vịnh đánh bóng cá nhân để chạy tội

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=1pkhQEmm8uQ Chẳng ai yêu cầu một ông tướng tình báo phải đưa “cả ổ bánh mì” lên “bàn” truyền thông. Nhưng kiểu “đánh bóng cá nhân” cũng như cách “chạy tội” cùng với các quan thầy Lê Đức…