Tô quyết “đánh cho Huệ rút, đánh cho Huệ nhào”?

Thông tin bắt Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch Thuận An Group, đã tràn lan trên mạng, nhưng báo chí chính thống thì vẫn chưa hé răng. Đối với báo chí chính thống, không biết ông chủ hiện nay của…