Vụ Trịnh Xuân Thanh đến đâu rồi?

Ngày 2 tháng 11 thứ trưởng ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc tiếp xúc với ông Andreas Michaelis, tờ VOV đưa tin theo lời mời của phía Đức, ông Sơn đã hội đàm với Quốc Vụ Khanh Andreas chủ…
Commentary: Strategic-level personnel planning is stopping talents

Donald Trump was never meant to be a politician but suddenly became US President without any „planning“. All the other presidents, even if they were politicians, also never became president by “planning”. Becoming a politician is mainly self-effort. All talents…
Quy hoạch cán bộ: Ngăn đường bít cửa nhân tài!

Donald Trump vốn không phải là một chính khách nhưng đùng một cái trở thành Tổng thống Mỹ, chẳng theo một “quy hoạch” nào. Và tất cả các tổng thống Mỹ, dù nhiều người trước đó là chính khách, cũng…
Cử tri là gì qua lời Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ

Ngày 27 tháng 12 năm 2018 trả lời cử tri ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Ông Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nói thẳng thắn rằng „Việc tôi đi hay ở do trung ương quyết định, không phải…
Verwandelt sich Vietnam in eine Autokratie?

Bangkok – Die in Vietnam herrschende Kommunistische Partei scheint gerade ihre „kollektive Führung“ zu untergraben. Die Kommunistische Partei schlägt nämlich ihren Generalsekretär Nguyễn Phú Trọng für das Amt des Präsidenten der Sozialistischen Republik Vietnam vor, um den im September verstorbenen…