Đối đầu: Phạm Minh Chính lùi bước trước Nguyễn Văn Nên

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=LPsQX6KAxJw Từ nhiều năm nay, thành phố HCM là địa phương bị Hà Nội bóc lột nhiều nhất với 83% ngân sách phải nộp về trung ương, còn lại 17% cho chính quyền thành phố. Đây là hành…