Phạm Minh Chính – Nhân tố bất thường sau Đại hội 13

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=NMbTsWxBqaw Việc ngài Tổng bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thêm một nhiệm kỳ nữa tức là nhiệm kỳ thứ ba đã làm lu mờ những nhân tố bất bình…