Trung Quốc đang dụ dỗ các nước nghèo vào bẫy nợ?

Link Video: https://youtu.be/VhCLf6JXUiU Trung Quốc đối mặt với chỉ trích về hoạt động cho vay với các nước nghèo, bị cáo buộc bỏ rơi họ phải vật lộn để trả nợ và do đó dễ bị ảnh hưởng áp lực…