“Thí chủ” Trần Lưu Quang đi “hành khất”

Hành khất là một trong những công việc của các nhà sư Phật giáo Nam tông. Hành khất là luyện tâm, là tạo điều kiện cho người khác bố thí nhằm tạo ra nhân tốt. Ý nghĩa là thế. Tuy…