Đường bí của Nguyễn Thanh Nghị

Có lẽ, cả nhiệm kỳ Bộ trưởng Bộ Xây dựng 2021 – 2026 của ông Nguyễn Thanh Nghị là dốc toàn bộ sức lực vào canh bạc nhà ở xã hội. Xây một triệu căn nhà sẽ không có gì…
Muốn “đả hổ”, ông Trọng “bổ” đàn ruồi

Việc ép ông Nguyễn Xuân Phúc rời ghế Chủ tịch nước là một thành công lớn của ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, đấy không phải là thành công cuối cùng, bởi trong Tứ Trụ, còn một trụ rất vững,…