Rò rỉ tin người thay thế Nguyễn Thành Phong?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=PQQvacLw7mA Việc đẩy Nguyễn Thành Phong ra khỏi thành phố là yêu cầu cấp thiết, tuy nhiên việc đẩy một chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đi không phải là chuyện dễ. Vào ngày 23/5 sắp…