Quân đội trung thành với Đảng hay với Nhân dân?

Lực lượng quân đội ở hầu hết các quốc gia tiến bộ trên thế giới đều được nhiệm vụ là bảo vệ tổ quốc chống ngoại xâm và bảo vệ nhân dân chống lại những nguy cơ gây ra thảm…

Từ vụ xung đột đẫm máu nhất trong vòng 45 năm qua ở vùng biên giới với Ấn Độ đến việc tích cực thúc đẩy chủ quyền phi pháp trên Biển Đông bất chấp đại dịch thế kỷ COVID-19 lũng…