Oái ăm! Trời đã sinh ra Chính sao lại sinh ra Nơi?

Link Video: https://youtu.be/eP5572hzoQI Mới đúng một tháng tiếp quản chức giám đốc Công an Tỉnh Quảng Ninh mà ông nơi đã tóm số tội phạm e là còn lớn hơn số tội phạm mà người tiền nhiệm đã thực hiện.…