Global media covers Pham Doan Trang’s arrest

A series of articles in many languages, from many news agencies around the world, simultaneously reported and analyzed the detention of dissident journalist Pham Doan Trang, who was charged with “conducting anti-state propaganda.” With this allegation, Ms. Pham Doan Trang…
Hội nghị báo chí tại Hamburg, CHLB Đức

Hội nghị báo chí với hàng trăm nhà báo tại Đức sẽ được tổ chức vào 2 ngày : 14 và 15/6/2019 tại Hamburg , CHLB Đức. Các bạn quan tâm hoặc muốn tham dự hãy xem thông tin, đăng…