Sài Gòn có biến, Nguyễn Văn Nên ra tay thanh trừng hàng loạt?

https://youtu.be/6lUH-dGSdqM Link Video: https://youtu.be/6lUH-dGSdqM Nếu nói Nguyễn Phú Trọng là ông trùm của ĐCS toàn quốc với quyền lực tối thượng, muốn trảm ai là trảm thì ở Sài Gòn, ông Nguyễn Văn Nên là vua một cõi với vị…
Sài Gòn có đang ổn không?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=q7XXgBHu7zM Có, đang ổn. Mặc dù đã trải qua 40 ngày hạn chế đi lại, giao thương, và giờ thì bắt đầu 15 ngày gần như phong tỏa. Nói là gần như, vì ngôn ngữ văn bản hành…
Cái tên Sài Gòn chưa bao giờ mất!

Link Video: https://youtu.be/ull62wZsH3E Ngày hai tháng bảy năm 1976, Đô thành Sài Gòn chính thức bị đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo chí Nhà nước, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp chính là người đầu tiên đưa…
Vietnams Präsident Nguyễn Phú Trọng erleidet Schlaganfall in Kiên Giang

14.04.2019: Update von 19.30 Uhr (Lokalzeit) aus dem Chợ Rẫy-Krankenhaus, Saigon/Ho-Chi-Minh-Stadt: „Generalsekretär und Staatspräsident Nguyễn Phú Trọng befindet sich zurzeit im Koma, nachdem er in Kiên Giang einen Schlaganfall am Nachmittag des 14.04.2019 erlitten hatte.“ Er befindet sich zurzeit in…
Vietnamese-Australian bishop comments on Lộc Hưng garden

Article on the German page of Vatican News The Australian bishop of Vietnamese origin, Vincent Nguyễn Văn Long, condemned the destruction of 112 houses in the Lộc Hưng garden of Saigon/Ho Chi Minh City. Amongst these houses, which were partially…