Nguyễn Phú Trọng lo bị „gãy“ giữa nhiệm kỳ?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=M-eEAop69eA Ông Trọng đã 2 lần đề ra suất đặc biệt để ưu tiên cho chính ông. Có thể nói, nếu sửa điều lệ đảng bằng cách thêm những trường hợp đặc biệt cho ông vào đại hội…
Đại hội 13: Phe cánh trong đảng nhộn nhịp chia phần

Phương thức tiến hành công tác nhân sự của đảng Cộng sản Việt Nam đang là một thách thức, khó khăn lớn nhất cho giới phân tích, dự báo trong nước cũng như quốc tế về kỳ Đại hội 13…