Xuân Bắc “ăn cháo” lại mắng khán giả “đá bát”

Link Video: https://youtu.be/av4fSxOjrHM Chương trình Gặp nhau cuối năm hay có tên gọi khác là Táo Quân là vở hài kịch đặc biệt vào dịp cuối năm, đã đồng hành với nhiều khán giả Việt Nam trong suốt 20 năm…
Xuân Bắc chửi khán giả – sự suy đồi của văn hóa

Link Video: https://youtu.be/j5kFt-sOkJg Những năm gần đây, chương trình Táo quân cuối năm thường bị chê là nhạt, là vô duyên. Năm nay cũng vậy, chương trình Táo quân cũng bị chê, nhiều ý kiến còn đề nghị nên chấm…