Nguyễn Văn Thể sẽ vào chỗ của Tất Thành Cang?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=OgnlWZAUm-o Nhân sự thành phố HCM là điều mà giới quan sát quan tâm nhiều nhất, vì nó liên quan đến vấn đề sắp xếp lại những vây cánh của Lê Thanh Hải. Trần Lưu Quang đã bị…
Vietnam: What police say about Tat Thanh Cang’s arrest?

At a press conference on December 21, Ho Chi Minh City’s Police Department informed about the wrongdoings of Mr. Tat Thanh Cang, the former permanent deputy secretary of the city’s Party Committee. According to Senior Lieutenant Colonel Pham Van Thanh,…