Tham lam, Nguyễn Phú Trọng hốt hết vaccine về Hà Nội

Link Video: https://youtu.be/Msg4OnGyTcQ Có thể nói Sài Gòn trong vòng một tháng qua bị phong tỏa, người dân lâm vào cảnh khốn cùng. Đây là thành phố lớn nhất nước rất cần vaccine để chích ngừa cho những người ở…